De drie grootste valkuilen tijdens het beheren van de BGT

De drie grootste valkuilen tijdens het beheren van de BGT

Er wordt momenteel veel tijd, moeite en middelen besteed aan de transitie naar de BGT. Een lijngerichte basisregistratie wordt omgezet naar een vlakdekkend bestand met alle bijkomende voordelen van dien. Wat gemakkelijk hierbij uit het oog verloren kan raken, is dat het in beheer nemen van de BGT en het actueel houden van de gegevens minstens net zoveel inspanning vereist. In de planologie wordt wel eens geroepen “De enige constante, is voortdurende verandering”. De ruimte om ons heen is in constante staat van verandering. De BGT is een beschrijving van deze openbare ruimte. Per definitie betekent dit dat overheden als bronhouder, voor de opgave staan deze constante veranderingen te verwerken in de BGT. Dit is zelfs wettelijk verplicht.

BGT bronhouders sorteren hier op voor door BGT software aan te schaffen bij één partij, de transitie te laten uitvoeren door een andere partij met de verwachting hiermee te zijn voorbereid op de beheerfase. Echter is de kous hiermee niet af. De beheerfase van de BGT is complex en vergt veel inspanning, aanzienlijk meer dan menig bronhouder rekening mee houdt.

Het is gemakkelijk om het overzicht kwijt te raken. Daarom zijn, als steun in de rug, hieronder drie belangrijke valkuilen bij het beheren van de BGT uiteengezet.

image src=’https://www.geoborg.nl/wp-content/uploads/2016/02/glacier_iceberg_under_water-1001x563-495x400.jpg

De BGT transitie, is maar het puntje van de ijsberg.

Valkuil 1: De illusie dat met het aanschaffen van een standaard softwarepakket, alles is opgelost

Er is een BGT-beheerpakket aangeschaft. De software voor het bewaren van de BGT is echter maar de helft van het verhaal. Er moet tegelijkertijd worden gezorgd dat de software op een juiste manier wordt gevoed met gegevens. Om dit efficiënt te kunnen afhandelen moeten er keuzes worden gemaakt; Hoe wordt er ingewonnen? Zijn de landmeters voorbereid op en opgeleid in BGT-gericht inwinnen? Omdat landmeten buiten niet altijd mogelijk is, kan er voor sommige situaties worden gekeken naar inwinnen achter het bureau. Dit gebeurt gebruikelijk met het inwinnen via stereokarteren. Is het interne IT-systeem dusdanig ingericht om dit te kunnen faciliteren? Wordt de inwinning uitbesteed? Hoe verloopt dan de data-uitwisseling met het externe ingenieursbureau? Hoe worden daarnaast mutaties uit het landelijke MMS verwerkt? Hoe worden conflicten hierbij opgelost? Wijzigingen in de BOR/BAG/WOZ gegevens, zorgen per definitie voor wijzigingen in de BGT. Hoe verloopt de communicatie tussen bijv. de BAG en de BGT?

Alle bovengenoemde vragen komen in de beheerfase op een bronhouder af, waardoor het beheren van de BGT minstens net zo intensief wordt als de transitie. Een onvoorbereide bronhouder komt hierdoor ineens voor vragen en kosten te staan die in eerste instantie niet zijn ingecalculeerd.

Valkuil 2: Software- en dataleverancier gaan naar elkaar wijzen

Het kan voorkomen dat de synchronisatie met de landelijke voorziening of het inchecken van data van landmeters, vastloopt op validatiefouten. In de situatie waarbij de beheersoftware enerzijds en de data anderzijds niet door dezelfde partij wordt geleverd, kunnen de afzonderlijke partijen naar elkaar verwijzen bij problemen. Een softwareleverancier zegt dat de validatiefouten worden veroorzaakt door de gegevens, want er wordt immers gewerkt met gecertificeerde software. De dataleverancier geeft aan dat de software prima met zijn data kan om zou moeten kunnen gaan. Er wordt immers gewerkt met gevalideerde bestanden. Er bestaat hier een kans voor frustratie waarbij beide partijen bij problemen naar elkaar gaan wijzen en de opdrachtgever met lege handen staat.

image src=’https://www.geoborg.nl/wp-content/uploads/2015/12/bgt-beheer-softwareleverancier-dataleverancier2.png

GeoBORG is zowel software- als dataleverancier.

Valkuil 3: Data is niet op orde

Het voorgaande leidt uiteindelijk tot de laatste en misschien grootste valkuil: De BGT is niet meer actueel en komt niet meer overeen met de feitelijke ruimtelijke indeling. Is de transitie dan voor niets geweest? Niet alleen is dit onhandig voor het interne gebruik van de basisregistratie, de bronhouder is ook nog eens wettelijk verplicht om jaarlijks een zelfevaluatie uit te voeren.

Het is zonde als de BGT niet ten volle kan worden benut omdat er niet goed genoeg is voorbereid op de beheerfase. Hanteer daarom de volgende vuistregels:

 • Kijk verder dan alleen een BGT beheerpakket en probeer in te beelden hoe het beheer in zijn werk zou moeten gaan.
 • Kijk naar een oplossing waarbij de beheersoftware en data niet door verschillende partijen wordt geleverd.
 • Zorg ervoor dat in een vroeg stadium aandacht is voor het actueel houden van de BGT, zeker in het licht van de verplichte zelfevaluatie.

Natuurlijk kunnen wij bronhouders hier altijd bij helpen. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op!

– Alexander Melinga

Categorieën

Archief

Laatste reacties

  Contactinformatie

  GeoBORG b.v.
  Hoevestein 20b
  4903 SC OOSTERHOUT
  +31 (0)85 0580048
  admin@geoborg.nl
  www.geoborg.nl