BGT en BOR ‘IN SYNC’

Data BOR / BGT niet in sync? GeoBORG biedt de helpende hand! 

Hoe is de afstemming tussen de BOR en BGT onderling, is de data wel op orde?
Voordat u een koppeling kunt realiseren tussen de BOR en BGT applicatie, dient de data op elkaar te worden afgestemd. De BOR is wat betreft vlakverdelers leidend, betreffende de BGT is dat de (ingemeten) geometrie. De BOR afdeling is wettelijk verplicht gebruik te maken van de BGT-geometrie en de BGT moet gebaseerd zijn op de actuele BOR-classificaties.

GeoBORG expertiseteam BOR/BGT
GeoBORG heeft als grootste kennispartner van de BGT en BOR en de onderlinge koppelingen, de expertise om deze onduidelijkheden weg te nemen, de datasets te vergelijken en blijvend te synchroniseren. De 1-op-1 koppeling tussen BGT-ID en BOR-ID is hierbij van wezenlijk belang.

Visie GeoBORG
De visie van GeoBORG is gebaseerd op het Total Cost of Ownership (TCO) van de opdrachtgever. In dit concept vervult de bronhouder de Regierol bij het onderhouden van de Openbare Ruimte en het gebruiken en actualiseren van de BGT. Hierbij moet de kwaliteit van de BGT en de BOR gegevens betrouwbaar zijn en blijven. Binnen deze regierol past het uitbesteden van uw BOR/BGT-gerelateerde taken, zoals doorvoeren van (bulk)mutaties, communicatie met de LV-BGT, teruglevering BGT aan BOR, etc. Afgeleide varianten zijn uiteraard ook bespreekbaar.

Excellente dienstverlening GeoBORG
GeoBORG kan bij uitstek het regie-proces organiseren en U bij een deel van uw taken ontzorgen:  

 • Traditioneel landmeten/inwinning inclusief opwerking tot valide BGT; 
 • Verschillenanalyse BOR/BGT; 
 • Data op orde traject BOR/BGT; 
 • Het synchroniseren van de BOR en de BGT middels het horizontale berichtenverkeer; 
 • Het verzorgen van het vol automatische verticaal berichtenverkeer naar de  LV-BGT; 
 • Het jaarlijks verzorgen van luchtfoto mutatiesignalering verwerking en kartering daarvan eventueel naar de LV-BGT; 

GeoBORG dataservice
Binnen de bronhouders organisatie is vaak een dataservice beschikbaar om berichten tussen de LV, BOR en BGT te kanaliseren. Onderstaand een voorbeeld op welke wijze GeoBORG u als klant kan ondersteunen met haar horizontale – en verticale berichtenverwerking tussen Greenpoint BOR en Esri BGT (horizontaal) waarbij GeoBORG haar dataservices verleent naar de LV-BGT (verticaal). Alle mutaties worden via de GeoBORG Messenger verwerkt naar de aangesloten applicaties vanuit het principe data-op-orde. GeoBgt van Esri wordt in dit voorbeeld gebruikt als centraal geomagazijn en is de spil in het gebruik van de BGT. Mutaties kunnen zowel intern via GeoBgt als extern via GeoBORG dataservices worden uitgevoerd. 

GeoBORG levert een mutatie-afhandelings plug-in, zodat regievoering onafhankelijk vanuit 3 omgevingen kan plaatsvinden.

Andere combinaties BOR-BGT leveranciers zijn uiteraard ook mogelijk.

Interesse? Claudio en Sjoerd staan u graag te woord.
Regio Noord: Claudio Vinci tel. 0621323523 email: c.vinci@www.geoborg.nl
Regio Zuid: Sjoerd Trommelen tel. 0611608516 email: s.trommelen@www.geoborg.nl

Categorieën

Archief

Laatste reacties

  Contactinformatie

  GeoBORG b.v.
  Hoevestein 20b
  4903 SC OOSTERHOUT
  +31 (0)85 0580048
  admin@geoborg.nl
  www.geoborg.nl