BGT zelfevaluatie: Heeft u al een selfie van uw Product en Proces?

BGT zelfevaluatie: Heeft u al een selfie van uw Product en Proces?

Iedereen maakt en ziet overal selfies voorbijkomen. Een selfie is een gefotografeerd zelfpotret. Een kenmerk daarvan is dat deze door de persoon gemaakt wordt die op de foto staat. Elke selfie die via sociale netwerken verspreid zijn worden beoordeeld door het netwerk. De ene krijgt een ‘like’ en de andere krijgt een opmerking. Deze ‘likes’ en ‘opmerkingen’ zijn een evaluatie van de gemaakte foto. Diegene die de foto plaatst maakt een zelfevaluatie voordat hij deze foto plaatst. Daarnaast als het commentaar op de foto niet het gewenste resultaat levert van zijn product (foto) dan zal hij/zij het product van het sociaal netwerk afhalen.

De BGT transitie is nog in gang maar nadert ook de eindstreep.  De vraag die nu vooral speelt is hoe wordt de kwaliteit van de BGT ge(o)BORGd. Een onderdeel van die kwaliteitsbeoordeling is een verplichte BGT zelfevaluatie door bronhouders. Deze zelfevaluatie is de selfie van de BGT.

image src=’https://www.geoborg.nl/wp-content/uploads/2015/11/Blogpost-300x225.jpg

2015: Wettelijke verplichting vanuit IenM

Eind 2015 wordt er door het ministerie regels opgesteld ten behoeve van de BGT zelfevaluatie. Er zal naar alle waarschijnlijkheid eens per drie jaar naar de BGT gekeken worden op juistheid en volledigheid. Deze integrale controle zal plaatsvinden middels een audit. De zelfevaluatie moet door iedere bronhouder per jaar uitgevoerd worden.

2016: GeoBORG uw zelfevaluatie

De selfie wordt meestal gemaakt door diegene die op de foto staat. Uw bijhouding van uw BGT verzorgt u zelf of laat u door derden uitvoeren. Als u uw BGT door derden laat uitvoeren dan staan zij ook in principe op de ‘foto’. Met GeoBORG heeft u de selfiestick in handen en kan deze zelfevaluatie door u gedaan worden.
Dit levert de volgende voordelen op:

 • Online: GeoBORG bevat diverse rapportages, met deze rapportages heeft u continue inzicht in de status en niet alleen voor de jaarlijkse zelfevaluatie.
 • Betrouwbaar: De rapportages zijn betrouwbaar omdat ze ‘live’ zijn genomen.
 • Zekerheid : Voor managers zijn er aparte dashboards die bepaalde zekerheid geven voor planning en kosten.

Zelfevaluatie: De 5 doelen van GeoBORG’en

Het doel van een zelfevaluatie is dat men voldoet aan de eisen van IenM maar ook aan de interne processen en afspraken. Kwaliteitsmonitoring van de basisregistraties speelt daar een belangrijke rol.
De 6 belangrijkste doelen zijn:

 1. BORGen van de kwaliteit van de basisregistratie(s);
 2. BORGen van de inhoud van deze basisregistratie(s);
 3. BORGen van het werkproces middels een ISO systeem;
 4. BORGen van verantwoordelijkheden;
 5. BORGen van kwaliteit van zowel het Product als Proces.

Wat denkt u?

Heeft u ook problemen met het maken van goede zelfevaluaties? Behandelt u zelfevaluaties gezamenlijk met andere basisregistraties of per basisregistratie afzonderlijk?
Wat zijn uw ervaringen met zelfevaluaties? Kiest u voor uitbesteding BGT of voert u het zelf uit? Wij horen het graag van u!

– Richard Hendriks

Categorieën

Archief

Laatste reacties

  Contactinformatie

  GeoBORG b.v.
  Hoevestein 20b
  4903 SC OOSTERHOUT
  +31 (0)85 0580048
  admin@geoborg.nl
  www.geoborg.nl