BOR-BGT synchronisatie

Ja, het is een feit. De BOR is wettelijk verplicht de BGT geometrie aan te houden!

De afgelopen jaren is door de bronhouders de BGT opgebouwd. Uiteraard is ook de BOR in deze periode onderhouden en bijgewerkt. Of is dit bij uw organisatie niet het geval? Hoe is de afstemming onderling, is de data wel op orde?

Allerlei factoren hebben kunnen bijdragen aan een onduidelijke situatie! De BOR is wat betreft vlakverdelers leidend, bij de BGT is dit de (ingemeten) geometrie.
De BOR moet nu verplicht gebruik maken van de BGT-geometrie, de BGT moet gebaseerd zijn op de actuele BOR-classificaties.

GeoBORG heeft als grootste kennispartner van de BGT, BOR en de onderlinge koppelingen de expertise om deze onduidelijkheden weg te nemen, de datasets te vergelijken en blijvend te synchroniseren.  De 1-op-1 koppeling tussen BGT-ID en BOR-ID is hierbij van wezenlijk belang.

Visie GeoBORG

De visie van GeoBORG is gebaseerd op het Total Cost of Ownership (TCO) van de opdrachtgever (bronhouder).  In dit concept vervult de bronhouder een REGIE-rol bij het onderhouden van de Openbare Ruimte en het gebruiken en actualiseren van de BGT. Hierbij moeten de BGT en de BOR betrouwbaar zijn en blijven.
Binnen deze regierol past het uitbesteden van BOR/BGT-gerelateerde taken, zoals doorvoeren van (bulk)mutaties, communicatie met de LV-BGT, teruglevering BGT aan BOR, etc. Afgeleide varianten zijn uiteraard ook mogelijk.

Oplossingen GeoBORG (regie)platform

GeoBORG biedt uitkomst en kan voor u het regie-proces organiseren en indien gewenst de volledige of deeltaken overnemen van u als bronhouder. Eén van die taken zou kunnen zijn:

 • traditioneel landmeten/inwinning inclusief opwerking voor de BGT;
 • het synchroniseren van de BOR en de BGT middels het horizontale berichtenverkeer;
 • het verzorgen van het vol automatische verticaal berichtenverkeer LV-BGT;
 • het jaarlijks verzorgen van luchtfoto mutatiesignalering; verwerking en kartering daarvan eventueel naar de LV-BGT.

In veel gevallen is er binnen de bronhoudersorganisatie geen instrument dat de berichten tussen LV, BOR en BGT kanaliseert.

Onderstaande opzet is een voorbeeld van Greenpoint BOR en Esri BGT, waarbij GeoBORG haar dataservices verleent naar de LV-BGT. Alle mutaties worden via de GeoBORG Msg verwerkt richting de aangesloten applicaties vanuit het principe data-op-orde. GeoBgt van Esri wordt in dit voorbeeld gebruikt als centraal geomagazijn en is de spil in het gebruik van de BGT. Mutaties kunnen zowel intern via GeoBgt als extern via GeoBORG dataservices worden uitgevoerd.

GeoBORG levert een mutatie-afhandelings-plug-in, zodat regievoering vanuit 3 omgevingen kan plaatsvinden. Essentie bij deze oplossing is dat de horizontale koppeling tussen BOR en BGT niet noodzakelijk is om mutaties (beheer) door te voeren.

Andere combinaties BOR-BGT leveranciers zijn uiteraard ook mogelijk.

 

Interesse? Neem contact op!
Regio Noord: Claudio Vinci tel. 0621323523 email: c.vinci@www.geoborg.nl
Regio Zuid: Sjoerd Trommelen tel. 0611608516 email: s.trommelen@www.geoborg.nl

 

Categorieën

Archief

Laatste reacties

  Contactinformatie

  GeoBORG b.v.
  Hoevestein 20b
  4903 SC OOSTERHOUT
  +31 (0)85 0580048
  admin@geoborg.nl
  www.geoborg.nl