Driedubbel succes voor Hoeksche Waard

BGT transitie
GeoBORG (AGEL Adviseurs) heeft voor de vijf Hoeksche Waard gemeenten, en waterschap Hollandse Delta de BGT transitie succesvol uitgevoerd. Een goede samenwerking met alle betrokkenen en juiste afstemming is de transitie goed verlopen. Tijdens de start van de transitie heeft GeoBORG zelf ook nog enkele BOR data omgezet naar bruikbare bronmateriaal voor de BGT. Door deze klantgerichte benadering zijn ‘problemen’ tijdig ondervangen en is er geen vertraging opgelopen in de transitie.

BGT live gang
GeoBORG heeft naast de transitie ook de live gang verzorgd van deze gemeenten en waterschap naar de LV. Dit is een unicum in de BGT transitie dat de aannemer de live gang verzorgt. Hiermee heeft GeoBORG het SVB-BGT ontlast. Door gebruik te maken van de GeoBORG functionaliteiten is de live gang succesvol afgerond en toont GeoBORG weer aan dat het een uniek concept is binnen de Geo/BGT wereld.

BGT/BAG bijhouding
Al tijdens de transitie en live gang heeft GeoBORG BAG mutaties uitgevoerd. Deze worden separaat aangeleverd aan het SVHW. Daarnaast is tijdens de live gang al de mutatiesignalering uitgevoerd en is gestart met de kartering.

Categorieën

Archief

Laatste reacties

  Contactinformatie

  GeoBORG b.v.
  Hoevestein 20b
  4903 SC OOSTERHOUT
  +31 (0)85 0580048
  admin@geoborg.nl
  www.geoborg.nl