GeoBORG ondertekent BAG-BGT convenant

Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), Geonovum en negen softwareleveranciers van geo-applicaties en BAG-applicaties, hebben 18 april 2017 een convenant getekend. In het convenant spreken de leveranciers af dat ze de nieuwe berichtenstandaard StUF-Geo BAG,ofwel Standaard UitwisselingsFormaat Geografie, gaan ondersteunen. Deze standaard ondersteunt gemeenten om de bijhouding van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) in samenhang te kunnen organiseren.

Het convenant is opgesteld door KING en Geonovum. KING heeft een monitorende rol en neemt de leveranciers op in de GEMMA Softwarecatalogus. Daarin is te zien vanaf welke datum de  leveranciers de standaard ondersteunen. Geonovum beheert de standaard en biedt er ondersteuning op via haar helpdesk, met documentatie, certificering en door organisatie van het  leveranciersoverleg.

Onder toeziend oog van Theo Peters, Unitmanager Architectuur en Standaarden, KING Gemeenten en Rob van de Velde, directeur Geonovum, hebben de volgende leveranciers het convenant ondertekend:
Geo: Crotec, GISkit, GeoBORG (HawarIT), Nedgraphics, Sweco, Vicrea
BAG: GouwIT, Centric, Vicrea

Geo-BAG: van tig naar één koppelvlak
Leveranciers van geo-applicaties en BAG-applicaties zijn over het algemeen niet dezelfde en hun softwarepakketten kunnen niet zonder meer met elkaar “praten”. Daarom onderhouden de  leveranciers nu verschillende applicatiekoppelingen. Door gebruik te gaan maken van StUF-Geo BAG, kunnen de leveranciers voortaan via één centraal koppelvlak gegevens uitwisselen. Dit koppelvlak, genaamd Geo-BAG, zorgt ervoor dat deze applicaties en daarmee afdelingen, gestandaardiseerd gegevens met elkaar kunnen uitwisselen.

Centraal in het Geo-BAG koppelvlak staat de uitwisseling van geometrie van BAG-objecten: BAG verzoekt om geometrie en Geo levert de geometrie. De geometrie wordt daarmee eenmaal ingewonnen en ingetekend op de kaart. Andersom zorgen StUF-BG berichten ervoor dat mutaties op BAG-objecten aan de Geo-applicaties worden doorgegeven, waarop Geo de relevante gegevens kan overnemen in de BGT (bijvoorbeeld de benoeming van een openbare ruimte in een kaartlabel voor de BGT). De bijhouding van beide registraties wordt zo eenvoudiger, terwijl eveneens de kwaliteit van de BGT verbetert.

Categorieën

Archief

Laatste reacties

  Contactinformatie

  GeoBORG b.v.
  Hoevestein 20b
  4903 SC OOSTERHOUT
  +31 (0)85 0580048
  admin@geoborg.nl
  www.geoborg.nl