Laarbeek pakt regie

De gemeente Laarbeek is een jonge, landelijke en groene gemeente met ongeveer 22.000 inwoners omringd door natuur en water. Laarbeek bruist door de vele activiteiten en het rijke verenigingsleven. Binnen de gemeente kruisen de Zuid-Willemsvaart en het Wilhelminakanaal elkaar én liggen een broekgebied, meerdere waterlopen, vennen en poelen, een gracht en grondwaterwingebied binnen de gemeentegrenzen. Daarnaast ligt Laarbeek aan de rand van natuurgebied de Peel. Laarbeek heeft in 2017 niet voor niets de prestigieuze titel ‘groenste gemeente van Europa’ ontvangen tijdens de Entente Florale, die het groene karakter van de gemeente onderschrijft.

Ontzorging BGT bijhouding
Het areaal brengt een levendig beheer met zich mee voor onder andere de BGT. Dit doen we niet zelf meer. Dit doen we
samen met onze partner. Wij, de gemeente Laarbeek, hebben de regie en GeoBORG voert uit. Samen. Werkt!

Categorieën

Archief

Laatste reacties

  Contactinformatie

  GeoBORG b.v.
  Hoevestein 20b
  4903 SC OOSTERHOUT
  +31 (0)85 0580048
  admin@geoborg.nl
  www.geoborg.nl