Op naar de finish? De BGT begint pas!

Op naar de finish? De BGT begint nu pas!

Oorspronkelijk zouden wij 1 januari 2016 de transitie naar de BGT gereed hebben. Wij zijn een heel eind op weg, maar duidelijk is dat we nog wat uitloop hebben. Zoals u kunt zien had ik in mijn agenda de BGT-transitie gereed staan en mijn nieuwsjaarbezoek bij Beppe verzet om deze mijlpaal te vieren.

image src=’https://www.geoborg.nl/wp-content/uploads/2016/01/transitie-bgt-beheer-beppe.jpg

In de zomer van 2016 zal heel Nederland vlakdekkend in de landelijke voorziening zitten. In alle BGT-uitingen en -congressen werd 1 januari 2016 als een erg belangrijk moment gezien. Het onderstaande plaatje suggereert met een finish, bewegende actoren en juichende mensen dat de BGT gereed is. Het lijkt erop dat alle puzzelstukjes samenvallen in een opgeloste en beheerde BGT.

image src=’https://www.geoborg.nl/wp-content/uploads/2016/01/transitie-bgt-beheer-finish.jpg

Eerste mijlpaal

Op naar de finish? Volgens velen zijn we nog maar net gestart en hebben we hoogstens een mijlpaal bereikt. Het behalen van die mijlpaal is natuurlijk wel een enorme prestatie waarop we trots mogen zijn.

Diverse bronhouders liften mee in gefaciliteerde en projectmatige transitiesamenwerkingen. Deze bronhouders ontvangen straks een initiële BGT die beheerd moet worden. Die transitiefase was al best complex met bijvoorbeeld (wijzigende) assemblage-instructies (strokenbronhouders), controleservers (met wachtrij), facilitytoets, assemblagetoets, landelijke voorziening, BRAVO (met verschillen in uitvallijsten), complexe nummer-aanduidingsreeksen en BAG-synchronisatie. Tijdens de BGT-contactdagen vielen regelmatig woorden over deze transitiefase zoals “complexer en met langere doorlooptijd dan verwacht”, “flinke kennisopbouw en kwaliteitsslag noodzakelijk bij bronhouders” en “controles gaan net anders om met aanvullen en overlap”.

Dit is pas het begin

Wat wel duidelijk is – en zo hebben we dat ook met elkaar afgesproken – is dat er een theoretisch bestand is ontwikkeld met bijvoorbeeld ongeclassificeerde objecten, zonder kaartverbetering en uitgestelde naverkenning. Het echte gegevensbeheer en actualisatie begint nu pas. Het berichtenverkeer vanuit de landelijke voorziening moet ingeregeld en verwerkt worden. Om de BGT te kunnen beheren, moeten de volgende zaken aanwezig c.q. gerealiseerd zijn:

En wat te doen met de tussentijdse BGT-mutaties die zijn ontstaan gedurende de BGT-transitie of tijdens het inregelen van de beheerfase?

GeoBORG het kompas

Wij als GeoBORG zien dat het nog een hele klus is om op die beheer- en bijhoudingsfase te anticiperen. Daar waar de transitie als complex gezien werd, is het inregelen van het beheer en de bijhouding volgens ons nog iets pittiger. Alleen al een klein onderdeel zoals software en data bij elkaar brengen levert problemen op. De softwareleverancier geeft aan ‘onze software is gecertificeerd’ en de dataleverancier geeft aan dat zijn data gevalideerd is door het SVB, en toch lukt het niet de data snel en voor 100% in het systeem te krijgen.

Wij zien de beheer- en bijhoudingsfase vooral niet als een softwareselectieproces. We hebben onze ruime BGT-kennis (opgedaan bij vele tientallen BGT-bronhouders), gecertificeerde software en datakennis gebundeld in een ontzorgdienst met de naam GeoBORG. Onderdeel van die ontzorging kan zijn inwinning, verwerken berichtenverkeer, mutatiesignalering en mutatiekartering. Vanzelfsprekend nemen we alle ICT-zorgen van u over, wij hebben de software en de data in de cloud en zorgen voor alle verbindingen naar landelijke voorziening en kunnen zowel de horizontale als de verticale berichten verwerken.

Nieuwsgierig?

Bent u ook nieuwsgierig naar GeoBORG? Heeft u ook behoefte aan ontzorging? Wij horen het graag van u!

– Hans Hainje

Categorieën

Archief

Laatste reacties

  Contactinformatie

  GeoBORG b.v.
  Hoevestein 20b
  4903 SC OOSTERHOUT
  +31 (0)85 0580048
  admin@geoborg.nl
  www.geoborg.nl