Wat is GeoBORG? Een korte uitleg

 

Inleiding

GeoBORG is een samenwerking van AGEL adviseurs, MUG ingenieursbureau en HawarIT op het gebied van GEO-databeheer projecten, waaronder de BGT. Gezamenlijk hebben deze bedrijven jarenlange ervaring met alle onderdelen van de BGT (inwinnen, transitie, beheer, ICT, koppelingen) en zij hebben deze ervaring en hun visie omgezet in GeoBORG. GeoBORG is in basis een ontzorgdienst met veel mogelijkheden. Het kan de BGT taken compleet ontzorgen, maar ook onderdelen van het takenpakket. GeoBORG is een combinatie van een gecertificeerde dienst en een online beheeromgeving voor de BGT en BAG. In de dienst zitten alle aspecten met betrekking tot inwinning, verwerking maar ook koppeling met de Landelijke Voorziening (LV) en het berichtenverkeer (automatisch). De dienst biedt de bronhouder naast de data ook de mogelijkheid voor de verplichte zelfevaluatie.

De visie voor GeoBORG is gebaseerd op het Total Cost of Ownership (TCO) van de opdrachtgever (bronhouder). GeoBORG kijkt niet alleen naar de inwinning en verwerking (beheer), maar ook wat een organisatie nodig heeft om dit te faciliteren. Een grootste deel van de kosten voor geografisch gegevensbeheer bestaat nu uit faciliteren.
Een relatief klein deel van het budget wordt besteedt aan het primaire proces, het op orde brengen en bijhouden van de data. Bij GeoBORG is dit andersom.
Het grootste deel van het budget kan besteedt worden aan actualiseren en verbeteren van de data. De kosten voor het faciliteren zijn door het GeoBORG ontzorg model beperkt.
De wijze van beheer, zowel intern als extern, is met GeoBORG flexibel. De bronhouder heeft de regie. Bovendien is er ruimte voor de inbreng van reeds aanwezige lokale kennis.


Wat kan GeoBORG?

GeoBORG is web-based en maakt gebruik van open-source componenten zoals QGIS, MapGuide OS, Postgr database, Postgis Spatial Data Extension, Open Layers, Open Street Map en Linux. Met GeoBORG faciliteren wij de communicatie (meldingen) tussen bronhouder en opdrachtnemer en plaatsen wij de BGT/BAG data (vanuit LV of export van bronhouder) op een centrale server.  Deze data is online in de cloud beschikbaar via een beheerportaal. In de beheeromgeving kunnen in BGT/BAG gerelateerde acties aansturen. Het beheerportaal is uitgerust met een berichtenserver die het berichtenverkeer van en naar de Landelijke Voorziening afhandelt en is tevens het aflever- en ophaalpunt voor inkomende en uitgaande BOR berichten. De medewerker van de bronhouder kan meldingen doen (pinpointen) en de benodigde documenten uploaden. Alle meldingen worden geregistreerd, gecontroleerd en afgehandeld in de workflow. Eventueel kan een bulkimport worden uitgevoerd van mutaties in een afgesproken formaat.

Voordelen van dit beheerportaal t.o.v. de conventionele manier van uitwisselen zijn:
– meekijken in het proces door de hele gemeentelijke organisatie;
– geen extra handelingen in eigen systeem / proces;
– registreren van alle acties;
– tussentijds inspelen op procesverstoringen;
– rapporten genereren voor zelfevaluatie;
– voorkomen van uitwisselingsverliezen.

Voor het ontsluiten van de data gebruikt GeoBORG een online GIS-viewer. De viewer is gebaseerd op open-source GIS en biedt oneindig veel mogelijkheden om het BGT proces te sturen en te bewaken. Inloggen kan vanaf de GeoBORG website. Voor het automatisch uitwisselen van mutaties in de Landelijke Voorziening (LV) heeft GeoBORG een eigen gecertificeerde koppeling.


GeoBORG, de voordelen.

GeoBORG is een nieuwe manier van werken. De belangrijkste voordelen:
1. Geen specifieke (BGT) ICT omgeving nodig, wij garanderen een werkende omgeving;
2. Geen verborgen kosten ICT- kennis en/of personeel;
3. Volledige of gedeeltelijke ontzorging rond inwinning en beheer BAG/BGT/IMGeo;
4. Regie op gehele proces, vergunningsgericht / zaakgericht werken;
5. Sturing op kosten en planning, zowel bij inwinning als verwerking;
6. Validatie conflicten en storingen worden opgelost;
7. Attribuut mutaties door de bronhouder zelf uit te voeren;
8. Volledige aansluiting op de eigen manier van werken.